Korisnik

Upute za uređivanje sadržaja Upute za uređivanje sadržaja
  • Odaberite poveznicu "Korisnik" u gornjem desnom kutu stranice, i u padajućem izborniku odaberite "Prijava":
  • Na novoj stranici koja će se prikazati, upišite korisničku oznaku i lozinku u za to predviđena mjesta, i pritisnite "Prijava":
  • Sada ste prijavljeni na stranice Instituta, i možete pregledavati inače nedostupne sadržaje, kao i mijenjati i dodavati nove sadržaje za koje imate dopuštenje.
  • Za odjavu sa stranica Instituta, ponovno odaberite poveznicu "Korisnik", i u padajućem izborniku izaberite "Odjava":
  • Za sve nejasnoće, obratite se na:
    • 408023 - Damir Ivanković
    • 408049 - Siniša Marasović