Welcome

News News
« Back
Dr. sc.
Bojanić Natalia
Viša znanstvena suradnica

mikrozooplankton, sezonska i vertikalna raspodjela, taksonomski sastav

Laboratorij za plankton i toksičnost školjkaša; bojanic@izor.hr; 021 408 039