Welcome

News News
« Back
Voditeljica laboratorija
Dr. sc.
Ninčević Gladan Živana
Znanstvena savjetnica

biologija i taksonomija fitoplanktona, primarna proizvodnja, cijanobakterije, eutrofikacija, toksičnost školjkaša

Laboratorij za plankton i toksičnost školjkaša; nincevic@izor.hr; 021 408 015