Welcome

News News
« Back
Prof. dr.
Katavić Ivan
Znanstveni savjetnik

akvakultura, nove vrste u marikulturi

Laboratorij za akvakulturu; katavic@izor.hr 021 408 044