Korisnik

Laboratorij za ribarstvenu biologiju i gospodarenje pridnenim i pelagičnim naseljima Laboratorij za ribarstvenu biologiju i gospodarenje pridnenim i pelagičnim naseljima

Ribarstvena istraživanja koja se obavljaju u Laboratoriju za ribarstvenu biologiju i upravljanje pelagičkim i pridnenim naseljima su fundamentalna i aplikativna. Objedinjavaju istraživanja pučinskih (pelagičkih) i pridnenih (demerzalnih) naselja riba, rakova, glavonožaca i školjkaša. Poglavito se to odnosi na gospodarstveno najvažnije vrste u Jadranu: tunu, srdelu, inćuna, skušu, oslića, arbuna, kovača, grdobinu, barbune, lignju, škampa, ali i druge vrste. U Laboratoriju se sustavno prati stanje (monitoring) temeljem sastava, strukture i njihove rasprostranjenosti, izučava biologija, ekologija i dinamika populacija, te procjenjuje obilnost istih. Istražuje se mogućnost primjene markiranja u svrhu saznanja o kretanjima morskih organizama i njihovim biološko-ekološkim značajkama. Procjenjuje se razina njihova održivog iskorištavanja, te predlažu djelotvorne mjere zaštite i njihova očuvanja.

Nadalje, obavljaju se istraživanja populacija u kritičnim staništima (mrijestilišta i rastilišta) gospodarski najvažnijih vrsta, njihova identifikacija i lokaliteti, analizira prilov (direktni pokazatelj stupnja ugroženosti staništa), kontroliraju moguće promjene biološke raznolikosti, analizira utjecaj ribolova na biološku raznolikost, te predlažu mjere zaštite. Obavljaju se i istraživanja pelagičkih riba s obzirom na njihovo korištenje u marikulturi.

Pored doprinosa općem znanju o biologiji, ekologiji i dinamici populacija istraživanih vrsta, temeljni je cilj istraživanja koji se obavljaju u Laboratoriju, ustvrditi i preporučiti načine provođenja održivog iskorištavanja morskih organizama u svrhu njihova očuvanja i zaštite.