Korisnik
O Institutu O Institutu

  

Institut za oceanografiju i ribarstvo je osnovan 1930. godine kao prva nacionalna znanstveno-istraživačka institucija koja se bavi istraživanjem mora. Od samog utemeljenja znanstvena djelatnost Instituta je izrazito multidisciplinarna, budući da  su njom obuhvaćena gotovo sva područja istraživanja mora. Institut provodi veoma kompleksna istraživanja iz područja biološke, kemijske i fizičke oceanografije, sedimentologije, te ribarstvene biologije i marikulture.

Osnovno usmjerenje u radu Instituta predstavljaju  temeljna znanstvena istraživanja,  koja se najvećim dijelom provode kroz znanstvene projekte trajne  istraživačke djelatnosti financirane od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH.  Cilj  ovih istraživanja  je proširenje spoznaja o strukturi  različitih biljnih i životinjskih populacija  u Jadranu, kao i njihovom odnosu  prema raznim abiotskim  i biotskim čimbenicima  važnim za  uravnoteženost jadranskog ekosustava, te definiranje međuovisnosti obala–otvoreno more, kako bi se prepoznale moguće promjene nastale uslijed klimatskih i antropogenih čimbenika. Također se istražuju  mehanizmi temeljnog djelovanja dinamike populacija, biologije i  ekologije morskih organizama, poglavito gospodarstveno najvažnijih ribljih vrsta i jestivih beskralježnjaka (rakovi i glavonošci), u cilju  da se  odredi biološki prihvatljiva razina njihova iskorištavanja.