Korisnik

Natječaji Natječaji

NATJEČAJ

Za zapošljavanje u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, u Laboratoriju za akvakulturu.


NATJEČAJ

Za radno mjesto položaj I. vrste - Rukovoditelj odsjeka u središnjoj službi- Šef financijske službe


Natječaj

Za izbor znanstvenog savjetnika u Laboratoriju za fiziku mora i znanstvenog suradnika u Laboratoriju za mikrobiologiju. Na radno mjesto I. vrste - znanstveni savjetnik u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za fiziku mora izabrana je dr.sc. Gordane Beg Paklar. Na radno mjesto I. vrste – znanstveni suradnik u znanstvenom području prirodnih znanosti, polje biologije, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Laboratoriju za mikrobiologiju izabran je dr.sc. Slaven Jozić.


NATJEČAJ

Za zapošljavanje doktoranda za rad na projektu, na određeno vrijeme. U suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za rad na projektu UIP-2019-04-8401 Ekologija aerobnih i anoksigenih fototrofa u Jadranskom moru izabrana Iva Stojan.


NATJEČAJ

Za poslijedoktoranda u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, u Laboratoriju za akvakulturu i stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u području prirodnih znanosti, polje biologija, u Laboratoriju za fiziku mora. U suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području biotehničkih znanosti, znanstveno polje poljoprivrede, u Laboratoriju za akvakulturu izabrana dr.sc. Ivana Bušelić Garber, u stručno zvanje i na radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u području prirodnih znanosti, polje biologija u Laboratoriju za fiziku mora izabran David Udovičić,


Natječaj

Na mjesto suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstveno polje geofizika, u Laboratoriju za fiziku mora izabrana je dr.sc. Natalija Dunić. Na mjesto suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, u Laboratoriju za akvakulturu izabran je dr.sc. Jerko Hrabar


Poništenje natječaja i natječaj

Poništenje natječaja za radno mjesto rukovoditelj odsjeka- šef financijske službe- položaj I. vrste i natječaj za radno mjesto položaj I. vrste - rukovoditelj odjela u središnjoj službi- glavni tajnik Instituta, izabrana je Mirjana Drlje.


Natječaj

Na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik, prvi izbor, u području prirodnih znanosti polju interdisciplinarne prirodne znanosti, u Laboratoriju za akvakulturu izabrana je dr.sc. Jasna Maršić Lučić.


Natječaj

Na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik, prvi izbor, u području prirodnih znanosti polju interdisciplinarne prirodne znanosti, u Laboratoriju za kemijsku oceanografiju i sedimentologiju izabrana je dr.sc. Slavica Matijević.


Natječaj

Za izbor na znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik u području prirodnih znanosti polju interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru, u Laboratoriju za fiziku mora


Natječaj

Za izbor na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik, prvi izbor, u području prirodnih znanosti polju interdisciplinarne prirodne znanosti, u Laboratoriju za kemijsku oceanografiju i sedimentologiju


Natječaj

Na upražnjeno sistematizirano radno mjesto portir – telefonista – radno mjesto IV vrste izabrana je Nada Jelavić.


Natječaj

Na sistematizirano radno mjesto Glavni knjigovođa – bilancista – radno mjesto II. vrste – voditelj računovodstva izabrana je Nevena Juras, mag.oec.


Natječaj

Natječaj za zapošljavanje na upražnjeno sistematizirano radno mjesto Rukovoditelj odsjeka –šef financijske službe – položaj I. vrste je poništen.