Korisnik

Laboratorij za ihtiologiju i priobalni ribolov Laboratorij za ihtiologiju i priobalni ribolov

Laboratorij za ihtiologiju i priobalni riibolov u trenutno zapošljava 5 znanstvenika, 2 znanstvena novaka i stručnog suradnika. Kako je praćenje stanja i promjena ihtiozajednica kompleksno područje, Laboratorij nastoji pokriti što je moguće više područja kako bi dobili što bolju sliku kroz:

• sustavno istraživanje biologije i ekologije riba (sastav priobalnih ribljih zajednica, biološke osobine i raspodjela vrsta)

• dinamika populacije i procjena živih bogatstava, komercijalno važnih priobalnih vrsta riba

• kvalitativna i kvantitativna struktura ulova, demografska struktura najvažnijih stockova

• razina iskorištavanja; sastav prilova

• određivanje selektivnosti i štetnosti ribolovnih tehnika i alata

• procjena potencijalnog utjecaja globalnih klimatskih promjena na raznolikost riba i drugih organizama Jadranskog mora

• prikupljanje novih ihtioloških podataka

I konačno, kao rezultat svih prethodnih aktivnosti:

• priprema preporuka za zaštitu, održivo korištenje i gospodarenje priobalnim živim bogatstvima

Aktivnosti Laboratorija za ihtiologiju i priobalni ribolov su podržane kroz različite nacionalne projekte i monitoringe, uglavnom financirane od strane MZOS i MPRRR, ali važno je naglasiti da naše istraživanje priobalnih ihtiozajednica seže unazad zadnjih 65 godina. Također, postoji dobra suradnja s morskim biolozima iz instituta susjednih zemalja. Štoviše, svake godine postdoktoranti i Fulbright stipendisti provedu neko vrijeme radeći i sudjelujući u svim našim aktivnostima. Lista radova citiranih u Current Contents (39 objavljenih u razdoblju 2007-2009 i dodatnih 10 u procesu objavljivanja) za trajnu znanstvenu istraživačku djelatnost projekta 001-0013077-0844 nalazi se na web stranici: http://bib.irb.hr//.