Welcome

Welcome! Welcome!

Institute of Oceanography and Fisheries
Šetalište I. Meštrovića 63,
21000 Split;

Contact:
tel:  +(385) (21) 408000
fax: +(385) (21) 358650
phonebook
e-mail: office@izor.hr

Remarks and suggestions You can send to: webmaster@izor.hr

Membership

Marine board logomoongooshttp://efaro.eu/index.html
EuroMarine logoeurogoos

 

Activities Activities
« Back

25. srpnja 2018.

NATJEČAJ

Temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Klasa: 640-02/18-04/00114, Urbroj: 533-03-18-0002 od 4. srpnja 2018., a u skladu s člankom 43. stavak 1. i 3. Zakona o  znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH,  46/07, 45/09, 63/11, 94/13,  139/13, 101/14-Odluka i Rješenje USRH i 60/15-Odluka USRH, 131/17-Uredba), Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje


NATJEČAJ


za zapošljavanje na jedno (1) suradničko radno mjesto poslijedoktoranda i to:

- U Laboratoriju za kemijsku oceanografiju i sedimentologiju

- jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica

na određeno vrijeme u trajanju od četiri (4) godine

Pristupnici na natječaj osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu  moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti  i visokom obrazovanju.

 Uvjeti:
- doktorat znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne
   znanosti, grana znanost o moru

Prijavi na natječaj se prilaže:
 - životopis
 - preslik diplome doktorata znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje    
   interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru

Prijave s potpunom dokumentacijom podnose se na adresu: Institut za oceanografiju i ribarstvo Šetalište Ivana Meštrovića 63, Split, u roku od 30 dana od dana objave natječaja.

Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama, Zadarskom listu, na službenoj stranici Instituta za oceanografiju i ribarstvo, te na Euraxess jobs portalu.
 


Institut za oceanografiju i ribarstvo
Split

Station Institute Station Institute
22.08.2018 08:10
Air temperature
27.1
°C
Wind speed
1.3
m/s
Wind direction
260
° north
Air pressure
1014.43
hPa
Relative Humidity
56
%
Rain accumulation
0
mm/h
Solar radiation
267
W/m2
Sea temperature
25.2
°C
Salinity
39.8
PSU
Oxygen
4.4
ml/L