Welcome

Welcome! Welcome!

Institute of Oceanography and Fisheries
Šetalište I. Meštrovića 63,
21000 Split;

Contact:
tel:  +(385) (21) 408000
fax: +(385) (21) 358650
phonebook
e-mail: office@izor.hr

Remarks and suggestions You can send to: webmaster@izor.hr

Membership

Marine board logomoongooshttp://efaro.eu/index.html
EuroMarine logoeurogoos

 

List of Institute's recent projects

Activities Activities
« Back

23. listopada 2019.

Temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Klasa: 640-02/19-04/00077, Urbroj: 533-03-19-0002 od 02. listopada 2019.  a u skladu s člankom 40. Zakona o  znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH,  46/07, 45/09, 63/11, 94/13,  139/13, 101/14-Odluka i Rješenje USRH i 60/15-Odluka USRH), Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana  Meštrovića 63, raspisuje

 

NATJEČAJ
za izbor na znanstveno radno mjesto
 


znanstveni savjetnik, prvi izbor, u području prirodnih znanosti polju interdisciplinarne prirodne znanosti, u Laboratoriju za kemijsku oceanografiju i sedimentologiju
 

-jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica
na neodređeno vrijeme
 

Pristupnici na natječaj osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu  moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti  i visokom obrazovanju, te uvjete za izbor na znanstvena radna mjesta propisane Pravilnikom o uvjetima i postupku za izbor na znanstvena, suradnička i stručna radna mjesta Instituta za oceanografiju i ribarstvo.

Prijavi na natječaj se prilaže:
- životopis
- diploma akademskog stupnja doktora znanosti
- odluka o izboru u znanstveno zvanje  znanstveni savjetnik prvi izbor
- popis radova

Prijave s potpunom dokumentacijom podnose se na adresu: Institut za oceanografiju i ribarstvo Šetalište Ivana Meštrovića 63, Split, u roku  od 30 dana od dana objave natječaja.

Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama, Zadarskom listu, na službenoj stranici Instituta za oceanografiju i ribarstvo,  te na Euraxess jobs portalu.

 Na  znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik, prvi izbor, u području prirodnih znanosti polju interdisciplinarne prirodne znanosti, u Laboratoriju za kemijsku oceanografiju i sedimentologiju izabrana je dr.sc. Slavica Matijević.

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split

Station Institute Station Institute