Welcome

Welcome! Welcome!

Institute of Oceanography and Fisheries
Šetalište I. Meštrovića 63,
21000 Split;

Contact:
tel:  +(385) (21) 408000
fax: +(385) (21) 358650
phonebook
e-mail: office@izor.hr

Remarks and suggestions You can send to: webmaster@izor.hr

Membership

Marine board logomoongooshttp://efaro.eu/index.html
EuroMarine logoeurogoos

 

Activities Activities
« Back

09. travnja 2019.

Natječaj

Temeljem Ugovora o dodjeli sredstava Zaklade po natječaju „Istraživački projekt, rok 01-18“ (AnisCar)., a u skladu s člankom 43. stavak 3. Zakona o  znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH,  46/07, 45/09, 63/11, 94/13,  139/13, 101/14-Odluka i Rješenje USRH i 60/15-Odluka USRH, 131/17-Uredba), Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje


NATJEČAJ


za zapošljavanje na jedno (1) suradničko radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstvenom polju biologije:
 
- U Laboratoriju za akvakulturu
 
- jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica
 
na određeno vrijeme u trajanju od četiri (4) godine
 
Pristupnici na natječaj osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu  moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti  i visokom obrazovanju.
 
 Uvjeti:
- doktorat znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje biologija
 
Prijavi na natječaj se prilaže:
 - životopis
 - preslik diplome doktorata znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje     
   biologija
 
Prijave s potpunom dokumentacijom podnose se na adresu: Institut za oceanografiju i ribarstvo Šetalište Ivana Meštrovića 63, Split, u roku od 30 dana od dana objave natječaja.
 
Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama, Zadarskom listu, na službenoj stranici Instituta za oceanografiju i ribarstvo, te na Euraxess jobs portalu.
 

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split

Station Institute Station Institute
22.04.2019 19:05
Air temperature
16.7
°C
Wind speed
10.3
m/s
Wind direction
113
° north
Air pressure
1011.52
hPa
Relative Humidity
72
%
Rain accumulation
0
mm/h
Solar radiation
23
W/m2