Welcome

Welcome! Welcome!

Institute of Oceanography and Fisheries
Šetalište I. Meštrovića 63,
21000 Split;

Contact:
tel:  +(385) (21) 408000
fax: +(385) (21) 358650
phonebook
e-mail: office@izor.hr

Remarks and suggestions You can send to: webmaster@izor.hr

Membership

Marine board logomoongooshttp://efaro.eu/index.html
EuroMarine logoeurogoos

 

Activities Activities
« Back

21. prosinca 2018.

Natječaj

Sukladno članku 42. stavak 6. i članku 43. stavak 5. Zakona o  znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13,  139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana  Meštrovića 63, raspisuje


NATJEČAJ


za zapošljavanje doktoranada u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta Hrvatske  zaklade za znanost "Projekt razvoja karijera mladih istraživača -  izobrazba novih doktora znanosti", na teret sredstava Hrvatske zaklade 
za znanost na projektu Jadranske dekadske i međugodišnje oscilacije: opažanja, modeliranje i posljedice (ADIOS) 
- 1 izvršitelj/izvršiteljica
 
Pristupnici na natječaj osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu  moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti  i visokom obrazovanju.
 
 Uvjeti:
 - sveučilišni diplomski studij fizike – geofizike, fizike, matematike ili računarstva
 - ukupan prosjek ocjena koji osigurava upis na doktorski studij fizike – smjer geofizika
 
Prednost imaju kandidati koji imaju priznanja, nagrade i slično za izvrsnost u studiranju i  istraživačkom radu, koji su sudjelovali u znanstveno-istraživačkom  radu, koji imaju objavljene radove, koji imaju osobna izlaganja na  znanstvenim konferencijama.
 
Prijavi na natječaj se prilaže:
 - motivacijsko pismo
 - životopis
 - preslik diplome odgovarajućeg akademskog stupnja
 - prijepis ocjena studija
 
Prijave s potpunom dokumentacijom podnose se na adresu: Institut za oceanografiju i ribarstvo Šetalište Ivana Meštrovića 63, Split, u roku  od 60 dana od objave natječaja.
 
Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama, Zadarskom listu, na službenoj stranici Instituta te na Euraxess job portalu.
 


 Institut za oceanografiju i ribarstvo
 Split