Welcome

Welcome! Welcome!

Institute of Oceanography and Fisheries
Šetalište I. Meštrovića 63,
21000 Split;

Contact:
tel:  +(385) (21) 408000
fax: +(385) (21) 358650
phonebook
e-mail: office@izor.hr

Remarks and suggestions You can send to: webmaster@izor.hr

Membership

Marine board logomoongooshttp://efaro.eu/index.html
EuroMarine logoeurogoos

 

Activities Activities
« Back

10. listopada 2017.

Natječaj

Temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Klasa: 640-02/17-04/00111, Urbroj: 533-19-17-0003 od 15. rujna 2017. a u skladu s člankom 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka i Rješenje USRH i 60/15-Odluka USRH), Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za izbor na upražnjena sistematizirana znanstvena radna mjesta

 

 

 

znanstveni savjetnik drugi izbor (trajno zvanje) u području prirodnih znanosti, polje biologija u Laboratoriju za ihtiologiju i priobalni ribolov

 

  • jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica

 

 

znanstveni savjetnik drugi izbor (trajno zvanje) u području prirodnih znanosti, polje biologija u Laboratoriju za ribarstvenu biologiju i gospodarenje pridnenim i pelagičkim naseljima

 

  • jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica

 

Pristupnici na natječaj osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, te uvjete za izbor na znanstvena radna mjesta propisane Pravilnikom o uvjetima i postupku za izbor na znanstvena, suradnička i stručna mjesta Instituta za oceanografiju i ribarstvo.

 

Prijavi na natječaj se prilaže:

- životopis

- diploma akademskog stupnja doktora znanosti

- odluka o izboru u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik drugi izbor (trajno zvanje)

- popis radova

 

Prijave s potpunom dokumentacijom podnose se na adresu: Institut za oceanografiju i ribarstvo Šetalište Ivana Meštrovića 63, Split, u roku od 30 dana od dana objave natječaja.

 

Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama, Zadarskom listu, na službenoj stranici Instituta za oceanografiju i ribarstvo, te na Euraxess jobs portalu.

 

 

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split