Welcome

Welcome! Welcome!

Institute of Oceanography and Fisheries
Šetalište I. Meštrovića 63,
21000 Split;

Contact:
tel:  +(385) (21) 408000
fax: +(385) (21) 358650
phonebook
e-mail: office@izor.hr

Remarks and suggestions You can send to: webmaster@izor.hr

Membership

Marine board logomoongooshttp://efaro.eu/index.html
EuroMarine logoeurogoos

 

Activities Activities
« Back

10. listopada 2017.

Natječaj

Temeljem ugovora o dodjeli sredstava Hrvatske zaklade za znanost po natječaju „Istraživački projekti“ za projekt IP-2016-06-1955 „Jadranske dekadske i međugodišnje oscilacije: opažanja, modeliranje i posljedice“ (ADIOS), Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63

 

 

Raspisuje

 

NATJEČAJ

Za izbor na radno mjesto – poslijedoktorand

 

Za rad na projektu na teret sredstava Hrvatske zaklade za znanost po natječaju „Istraživački projekti“ za projekt IP-2016-06-1955 „Jadranske dekadske i međugodišnje oscilacije: opažanja, modeliranje i posljedice“ (ADIOS) na određeno vrijeme u trajanju od dvadesetsedam (27) mjeseci

 

  • 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

 

Pristupnici na natječaj pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

 

Uvjeti: doktor znanosti iz polja geofizike

 

Prijavi na natječaj se prilaže:

- životopis

- diploma akademskog stupnja doktora znanosti iz polja geofizike

- popis znanstvenih radova

 

Prijave s potpunom dokumentacijom podnose se na adresu: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Šetalište Ivana Meštrovića 63, Split, u roku 30 dana od dana objave natječaja.

Natječaj će biti objavljen u „Narodnim novinama“, „Zadarskom listu“, EURAXESS jobs portalu i na službenim stranicama Instituta za oceanografiju i ribarstvo.

 

 

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split