Welcome

Welcome! Welcome!

Institute of Oceanography and Fisheries
Šetalište I. Meštrovića 63,
21000 Split;

Contact:
tel:  +(385) (21) 408000
fax: +(385) (21) 358650
phonebook
e-mail: office@izor.hr

Remarks and suggestions You can send to: webmaster@izor.hr

Membership

Marine board logomoongoos
EuroMarine logoeurogoos

 

Meteorological tsunamis in the Adriatic Sea

Catalogue of meteorological tsunamis in Croatian coastal waters

 

Activities Activities
« Back

03. veljače 2017.

NATJEČAJ

Temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, Klasa: 640-02/16-04/00188, Urbroj: 533-19-17-0002 od 23. siječnja 2017. i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, Klasa: 640-02/16-04/00187, Urbroj: 533-19-17-0002 od 23. siječnja 2017., koji su zaprimljeni u Institutu za oceanografiju i ribarstvo dana 01. veljače 2017. pod rednim brojem 11/3 i 11/4

 

 

INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I RIBARSTVO
Šetalište Ivana Meštrovića 63, Split

 

o b j a v l j u j e 

N A T J E Č A J

za izbor na sistematizirana znanstvena radna mjesta 

 

 

1. Znanstveni savjetnik prvi izbor – u području prirodnih znanosti polju biologija u Laboratoriju

za ihtiologiju i priobalni ribolov

 

1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 

 

2. Viši znanstveni suradnik – u području prirodnih znanosti, polju biologija, u

Laboratoriju za plankton i toksičnost školjkaša

 

1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 

Pristupnici na natječaj pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, te uvjete za izbor na znanstvena radna mjesta propisane Pravilnikom o uvjetima i postupku za izbor na znanstvena, suradnička i stručna mjesta Instituta za oceanografiju i ribarstvo.

 

Prijavi na natječaj prilaže se:

  1. životopis

  2. odluka o izboru u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik prvi izbor pod 1.

  3. odluka o izboru u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik pod 2.

  4. popis radova

 

Prijave s potpunom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Šetalište Ivana Meštrovića 63, u roku od 30 dana od dana objave natječaja.

 

Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama, Zadarskom listu, EURAXESS job portalu i na službenim stranicama Instituta za oceanografiju i ribarstvo.

Station Institute Station Institute