Welcome

Welcome! Welcome!

Institute of Oceanography and Fisheries
Šetalište I. Meštrovića 63,
21000 Split;

Contact:
tel:  +(385) (21) 408000
fax: +(385) (21) 358650
phonebook
e-mail: office@izor.hr

Remarks and suggestions You can send to: webmaster@izor.hr

Membership

Marine board logomoongoos
EuroMarine logoeurogoos

 

Meteorological tsunamis in the Adriatic Sea

Catalogue of meteorological tsunamis in Croatian coastal waters

 

Activities Activities
« Back

02. veljače 2017.

NATJEČAJ

Temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Klasa: 640-02/16-04/00208, Urbroj: 533-19-17-0003 od 11. siječnja 2017.  a u skladu s člankom 43. stavak 1. i 3. Zakona o  znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH,  46/07, 45/09, 63/11, 94/13,  139/13, 101/14-Odluka i Rješenje USRH i 60/15-Odluka USRH), Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana  Meštrovića 63, raspisuje

 

NATJEČAJ


za zapošljavanje tri (3) poslijedoktoranada i to:
- U Laboratoriju za fiziku       
- jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica

- U Laboratoriju za kemijsku oceanografiju i sedimentologiju

- dva (2) izvršitelja/izvršiteljice

na određeno vrijeme u trajanju od četiri (4) godine

Pristupnici na natječaj osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu  moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti  i visokom obrazovanju.

 Uvjeti:
- doktorat znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne
   znanosti, grana znanost o moru

Prijavi na natječaj se prilaže:
 - životopis
 - preslik diplome doktorata znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje    
   interdisciplinarne prirodne  znanosti, grana znanost o moru

Prijave s potpunom dokumentacijom podnose se na adresu: Institut za oceanografiju i ribarstvo Šetalište Ivana Meštrovića 63, Split, u roku  od 30 dana od dana objave natječaja.

Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama, Zadarskom listu, na službenoj stranici Instituta za oceanografiju i ribarstvo,  te na Euraxess job portalu.

Institut za oceanografiju i ribarstvo
Split

Station Institute Station Institute