Welcome

Welcome! Welcome!

Institute of Oceanography and Fisheries
Šetalište I. Meštrovića 63,
21000 Split;

Contact:
tel:  +(385) (21) 408000
fax: +(385) (21) 358650
phonebook
e-mail: office@izor.hr

Remarks and suggestions You can send to: webmaster@izor.hr

Membership

Marine board logomoongooshttp://efaro.eu/index.html
EuroMarine logoeurogoos

 

Meteorological tsunamis in the Adriatic Sea

Catalogue of meteorological tsunamis in Croatian coastal waters

 

Activities Activities
« Back

09. ožujka 2017.

Natječaj

Upravno vijeće Instituta za oceanografiju i ribarstvo, Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63,

raspisuje i objavljuje

 

Natječaj

za imenovanje ravnatelja/ice Instituta za oceanografiju i ribarstvo, Split.

 

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri godine.

Za ravnatelja/icu Instituta može biti imenovana osoba koja, pored uvjeta propisanih zakonom i na temelju zakona, ispunjava i sljedeće uvjete:

  • da je izabrana najmanje u znanstveno zvanje višega znanstvenog suradnika,

  • da ima najmanje pet godina radnog iskustva u znanstvenoj ustanovi u zvanju znanstvenoga suradnika ili višemu,

  • da se ističe u vođenju značajnih znanstvenih projekata i programa.

Prijavi na natječaj pristupnici su obvezni priložiti:

presliku odluke o izboru u traženo znanstveno zvanje,

– životopis,

– pisani prijedlog programa rada i vođenja Instituta.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj s potrebnim prilozima podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu Institut za oceanografiju i ribarstvo, 21000 Split, Šetalište Ivana Meštrovića 63, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice“.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama, listu Slobodna Dalmacija, na službenoj web stranici Instituta i na EURAXESS Jobs portalu.

Station Institute Station Institute