Welcome

Laboratory for Aquaculture - Staff Laboratory for Aquaculture - Staff
Voditelj laboratorija
Dr. sc.
Grubišić Leon
Viši znanstveni suradnik

akvakultura, nove vrste u marikulturi, reprodukcija riba, krioprezervacija gameta

Laboratorij za akvakulturu; leon@izor.hr; 021 408 044
Prof. dr.
Katavić Ivan
Znanstveni savjetnik

akvakultura, nove vrste u marikulturi

Laboratorij za akvakulturu; katavic@izor.hr 021 408 044

Maršić Lučić Jasna

Laboratory for Aquaculture; jmarsic@izor.hr; 021 408 009 / 021 408 059
Dr. sc.
Mladineo Ivona
Znanstveni suradnik

ihtiopatologija

Laboratorij za akvakulturu; mladineo@izor.hr; 021 408 047 / 021 408 058
Dr.sc.
Šegvić Tanja
Znanstveni suradnik

Utjecaj akvakulture na morski okoliš

Laboratorij za akvakulturu; tsegvic@izor.hr 021 408 044
Bušelić Ivana